Prze­pi­sy ko­le­jo­we

sy­gna­li­za­cja, zna­ki ko­le­jo­we, se­ma­fo­ry

Sy­mu­la­tor se­ma­fo­ra

Kli­kając na ko­mo­rach se­ma­fo­ra u­staw pożąda­ny sy­gnał i prze­czy­taj je­go o­pis.

pierwsza komora druga komora trzecia komora czwarta komora piąta komora pas świetlny

Sy­gnał zastępczy Sz — „ze­zwo­le­nia na jazdę w szczególnych sy­tu­acjach” (stałe czer­wo­ne i białe mi­gające światło na se­ma­fo­rze). Sy­gnał zastępczy po­zwa­la na prze­jazd w sy­tu­acjach, gdy nie można po­dać zwykłe­go sy­gnału ze­zwa­lające­go na jazdę (awaria sygnalizatora uniemożliwiająca wyłączenie czerwonej lampy), gdy sygnał jest niepewny, gdy semafor jest nieoświetlony, gdy ustalono przebieg nieuwzględniony w normalnych sytuacjach na stacji. Pozwala na przejechanie obok takiego sygnalizatora bez zatrzymania z prędkością nie większą niż 40 km/h.

powrót do: stro­ny głównej