Przepisy kolejowe

sygnalizacja, znaki kolejowe, semafory

Sygnały (Instrukcje Ie-1 §3-§15)

Sygnalizatory używane przez PKP dzielą się ze względu na budowę na:

Sygnalizator jednokomorowy, ze stale zapalonym światłem czerwonym nazywa się tarczą zaporową świetlną. Gdy umiejscowienie wysokiego semafora jest niemożliwe, wstawia się sygnalizatory o zmniejszonych wymiarach, tzw. semafory karzełkowe (mają od jednej do trzech komór świetlnych, gdy potrzeba więcej, umieszcza się kilka sygnalizaatorów obok siebie).

Ze względu na obsługę semafory dzieli się na:

układ komór w semaforach
PKP używa semaforów z sygnałami o kolorach: czerwonym (stały, pomijając sygnał S1a), niebieskim (zawsze stałe) oraz zielonym, pomarańczowym i mlecznobiałym (stałe i migające). (1), (2) — semafory pięciokomorowe; (3), (4), (5) — semafory czterokomorowe; (6), (7), (8) — semafory trójkomorowe; (9) — semafor dwukomorowy; (10) — tarcza zaporowa świetlna; (11), (12) — tarcze ostrzegawcze; (13) — sygnalizator powtarzający; (14), (15) — tarcze manewrowe; (16) — sygnalizator sygnału zastępczego; (17) — tarcza ostrzegawcza przejazdowa.

W obrębie stacji (semafory B):

ustawienie semaforów w obrębie stacji

i na szlakach jednotorowych:

ustawienie semaforów na szlaku jednotorowym

semafory umieszcza się po prawej stronie toru, do którego się odnoszą. Na szlakach dwutorowych semafory umieszcza się po skrajnej stronie toru, do którego się odnoszą:

ustawienie semaforów na szlakach dwutorowych

Na szlakach trzy- i wielotorowych semafory odnoszące się do skrajnego lewego toru umieszcza się po lewej stronie, a dla wszystkich pozostałych torów – po prawej stronie:

ustawienie semaforów na szlakach wielotorowych

powrót do: strony głównej

następna strona: sygnały mechaniczne