Przepisy kolejowe

sygnalizacja, znaki kolejowe, semafory

Sygnały (Instrukcje Ie-1 §3-§15)

Semafory mechaniczne (kształtowe)

ramię semafora ustawionego poziomo, na prawo od słupa semaforowego

Sygnał Sr1 — „stój”. Nakazuje zatrzymanie pociągu przed semaforem. Wygląd w dzień: ramię semafora ustawionego poziomo, na prawo od słupa semaforowego; wygląd w nocy: czerwone światło na semaforze, górna latarnia pokazuje wstecz duże światło matowobiałe, a na semaforze dwuramiennym — oprócz tego — dolna latarnia pokazuje małe światło matowobiałe.

Zgodnie z przepisami, maszynista może minąć sygnał „stój” gdy otrzymał pisemny rozkaz od dyżurnego ruchu, dostał taką instrukcje środkami łączności, gdy został podany sygnał zastępczy Sz. Jeżeli semafor jest sygnalizatorem SBL, maszynista po zatrzymaniu i podaniu sygnału Rp1 „baczność” (jeden długi sygnał) może kontynuować jazdę z prędkością nie większą niż 20 km/h, tak by móc zatrzymać skład w razie zauważenia niebezpieczeństwa. Jeżeli na semaforze SBL znajduje się znacznik W22 (kwadratowa czarna tablica ustawiona po przekątnej pionowo, a na niej biała litera „T” wykonana z materiałów odblaskowych; stosowany na wzniesieniach ponad 6‰) maszynista ciężkiego pociągu towarowego może minąć ten semafor bez zatrzymania.

Zdjęcie semaforów przy przystanku osobowym Gdynia Wielki Kack podających sygnał Sr1 (zdjęcie użytkownika magro_kr użyte zgodnie z licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic).

Semafor kształtowy z sygnałem Sr1 jest adekwatny do semaforu świetlnego podającego sygnał S1.

ramię semafora wzniesione pod kątem 45 stopni do poziomu, na prawo od słupa semaforowegoSygnał Sr2 — „wolna droga”. Zezwala na jazdę z największą dozwoloną szybkością dla pociągu na danym odcinku linii, wskazaną w służbowym rozkładzie jazdy. Wygląd w dzień: ramię semafora wzniesione pod kątem 45 stopni do poziomu, na prawo od słupa semaforowego; wygląd w nocy: zielone światło na semaforze, górna latarnia pokazuje wstecz duże światło białe, a na semaforze dwuramiennym oprócz tego dolna latarnia pokazuje małe światło matowobiałe.

Semafor kształtowy z sygnałem Sr2 jest adekwatny do semaforu świetlnego podającego sygnał S2.

dwa ramiona semafora wzniesione pod kątem 45 stopni do poziomu, na prawo od słupa semaforowegoSygnał Sr3 — „wolna droga ze zmniejszoną szybkością”. Zezwala na jazdę z szybkością nie większą niż 40 km/h do końca okręgu zwrotnicowego osłanianego tym semaforem. Wygląd w dzień: dwa ramiona semafora wzniesione pod kątem 45 stopni do poziomu, na prawo od słupa semaforowego; wygląd w nocy: dwa światła na semaforze w jednym pionie: dolne światło pomarańczowe, górne światło zielone, obie latarnie pokazują wstecz duże światła matowobiałe.

powrót do: sygnały na PKP

następna strona: semafory świetlne