Przepisy kolejowe

sygnalizacja, znaki kolejowe, semafory

Sygnały (Instrukcje Ie-1 §3-§15)

Semafory powtarzające i tarcze ostrzegawcze

Semafory powtarzające informują jaki sygnał podaje semafor, do którego się odnoszą i stosuje się je tam, gdzie widoczność głównej semafora jest niewystarczająca. Semafor główny może mieć do czterech powtarzaczy oznaczonych kolejno: I, II, III, IIII. Umieszcza się je na szarych słupach i nie występują przy SBL.

Analogicznie do powtarzaczy, tarcze ostrzegawcze informują o sygnale podawanym przez następny semafor. Występują:

Powtarzacze i tarcze ostrzegawcze przed semaforem wskazującym sygnał S1 „Stój!” lub Sr1 „Stój!”:
stałe pomarańczowe światłowygaszona komorastałe białe światłopodstawa powtarzacza

Sygnał powtarzający Sp1 — „Semafor wskazuje sygnał Stój!” (dwa światła na semaforze, górne pomarańczowe stałe, dolne matowobiałe stałe). Następny semafor wskazuje sygnał nakazujący zatrzymanie.

okrągła pomarańczowa tarcza z czarnym pierścieniem i białą obwódką

Sygnał na nieruchomej kształtowej tarczy ostrzegawczej On – „w odległości drogi hamowania znajduje się semafor” (okrągła pomarańczowa tarcza z czarnym pierścieniem i białą obwódką widoczna w dzień lub pomarańczowe światło ciągłe widoczne w nocy). W odległości drogi hamowania znajduje się semafor kształtowy. Tarcza ostrzegawcza nie podaje informacje o sygnale podawanym na semaforze.

okrągła pomarańczowa tarcza z czarnym pierścieniem i białą obwódką

Sygnał na dwustawnej kształtowej tarczy ostrzegawczej Od1 – „Semafor wskazuje sygnał Stój!” (okrągła pomarańczowa tarcza z czarnym pierścieniem i białą obwódką widoczna w dzień lub pomarańczowe światło ciągłe widoczne w nocy). Następny semafor kształtowy wskazuje sygnał Sr1 nakazujący zatrzymanie.

Dla kontrolowania poprawność podawanego sygnału, tarcza podająca sygnał Od1 pokazuje wstecz duże światło matowobiałe.

okrągła pomarańczowa tarcza z czarnym pierścieniem i białą obwódką, a pod nią biała strzała z czerwoną obwódką skierowana w dół

Sygnał na trzystawnej kształtowej tarczy ostrzegawczej Ot1 – „Semafor wskazuje sygnał Stój!” (okrągła pomarańczowa tarcza z czarnym pierścieniem i białą obwódką, a pod nią biała strzała z czerwoną obwódką skierowana w dół widoczna w dzień lub pomarańczowe światło na tarczy widoczne w nocy). Następny semafor kształtowy wskazuje sygnał Sr1 nakazujący zatrzymanie.

stałe pomarańczowe światłowygaszona komorawygaszona komorapodstawa tarczy ostrzegawczej
stałe pomarańczowe światłopodstawa tarczy ostrzegawczej

Świetlna tarcza ostrzegawcza Os1 — „Semafor wskazuje sygnał Stój!” (jedno światło na semaforze pomarańczowe stałe). Następny semafor wskazuje sygnał nakazujący zatrzymanie.

Ilustracje przedstawiają kolejno: sygnał Os1 na świetlnej tarczy ostrzegawczej dwukomorowej (może podac wszystkie rodzaje sygnałów na świetlnych tarczach ostrzegawczych) i sygnał Os1 na świetlnej tarczy ostrzegawczej jednokomorowej (może podać sygnał Os1 i Os4).

Powtarzacze i tarcze ostrzegawcze przed semaforem wskazującym sygnał zezwalający na jazdę z największą dozwoloną szybkością:
wygaszona komorastałe zielone światłostałe białe światłopodstawa powtarzacza

Sygnał powtarzający Sp2 — „semafor wskazuje sygnał zezwalający na jazdę z największą dozwoloną prędkością” (dwa światła na semaforze, górne zielone stałe, dolne matowobiałe stałe). Następny semafor wskazuje sygnał zezwalający na jazdę z największą dozwoloną prędkością.

Jeśli powtarzacz podający sygnał Sp2 stoi przed semaforem kształtowym, to bez wątpienia semafor ten podaje sygnał Sr2. Jednak jeśli stoi przed semaforem świetlnym, to semafor do którego się odnosi pokazuje S2 lub dowolny inny sygnał, pozwalający na jazdę z największą możliwą prędkością (z możliwymi dodatkowymi ograniczeniami prędkości na następnych odcinkach): S4 lub S5.

okrągła pomarańczowa tarcza z czarnym pierścieniem i białą obwódką

Sygnał na nieruchomej kształtowej tarczy ostrzegawczej On – „w odległości drogi hamowania znajduje się semafor” (okrągła pomarańczowa tarcza z czarnym pierścieniem i białą obwódką widoczna w dzień lub pomarańczowe światło ciągłe widoczne w nocy). W odległości drogi hamowania znajduje się semafor kształtowy. Tarcza ostrzegawcza nie podaje informacje o sygnale podawanym na semaforze.

odchylona wzdłuż osi poziomej okrągła pomarańczowa tarcza z czarnym pierścieniem i białą obwódką

Sygnał na dwustawnej kształtowej tarczy ostrzegawczej Od2 – „semafor wskazuje sygnał zezwalający na jazdę” (odchylona wzdłuż osi poziomej okrągła pomarańczowa tarcza z czarnym pierścieniem i białą obwódką widoczna w dzień lub zielone światło ciągłe widoczne w nocy). Następny semafor kształtowy wskazuje sygnał Sr2 lub Sr3 zezwalające na jazdę.

Jeśli dwustawna tarcza ostrzegawcza ustawiona jest przed semaforem kształtowym, które może podać sygnał pozwolenia na jazdę ze zmniejszoną prędkościa Sr3, to semafor ten musi być ustawiony w wystarczająco widocznym miejscu, by maszynista mógł zwolnić przed nim do 40 km/h.

odchylona wzdłuż osi poziomej okrągła pomarańczowa tarcza z czarnym pierścieniem i białą obwódką, a pod nią biała strzała z czerwoną obwódką skierowana w dół

Sygnał na trzystawnej kształtowej tarczy ostrzegawczej Ot2 – „Semafor wskazuje sygnał zezwalający na jazdę z maksymalną prędkością” (odchylona wzdłuż osi poziomej okrągła pomarańczowa tarcza z czarnym pierścieniem i białą obwódką, a pod nią biała strzała z czerwoną obwódką skierowana w dół widoczna w dzień lub zielone światło ciągłe widoczne w nocy). Następny semafor kształtowy wskazuje sygnał Sr2.

Dla kontrolowania poprawność podawanego sygnału, tarcza podająca sygnał Od2 pokazuje wstecz duże światło białe.

wygaszona komorastałe zielone światłopodstawa tarczy ostrzegawczej

Świetlna tarcza ostrzegawcza Os2 — „Semafor wskazuje sygnał zezwalający na jazdę z największą dozwoloną prędkością” (jedno światło zielone stałe na semaforze). Następny semafor wskazuje sygnał zezwalający na jazdę z największą dozwoloną prędkością.

Powtarzacze i tarcze ostrzegawcze przed semaforem wskazującym sygnał zezwalający na jazdę z prędkością ograniczoną do 100 km/h:
wygaszona komoramigające zielone światłostałe białe światłopodstawa powtarzacza

Sygnał powtarzający Sp3 — „semafor wskazuje sygnał zezwalający na jazdę z prędkością ograniczoną do 100 km/h” (dwa światła na semaforze, górne zielone migające, dolne matowobiałe stałe). Następny semafor wskazuje sygnał zezwalający na jazdę z prędkością ograniczoną do 100 km/h.

wygaszona komoramigające zielone światłopodstawa tarczy ostrzegawczej

Świetlna tarcza ostrzegawcza Os3 — „Semafor wskazuje ssygnał zezwalający na jazdę z prędkością ograniczoną do 100 km/h” (jedno światło zielone migające na semaforze). Następny semafor wskazuje sygnał zezwalający sygnał zezwalający na jazdę z prędkością ograniczoną do 100 km/h.

Powtarzacze i tarcze ostrzegawcze przed semaforem wskazującym sygnał zezwalający na jazdę z prędkością ograniczoną do 60 lub 40 km/h:
migające pomarańczowe światłowygaszona komorastałe białe światłopodstawa powtarzacza

Sygnał powtarzający Sp4 — „semafor wskazuje sygnał zezwalający na jazdę z prędkością ograniczoną do 60 km/h lub 40 km/h” (dwa światła na semaforze, górne pomarańczowe migające, dolne matowobiałe stałe). Następny semafor wskazuje sygnał zezwalający na jazdę z prędkością ograniczoną do 60 km/h lub 40 km/h.

odchylona wzdłuż osi poziomej okrągła pomarańczowa tarcza z czarnym pierścieniem i białą obwódką, a pod nią biała strzała z czerwoną obwódką skierowana w dół pod kątem 45 stopni

Sygnał na trzystawnej kształtowej tarczy ostrzegawczej Ot3 – „Semafor wskazuje sygnał zezwalający na jazdę ze zmniejszoną prędkością” (odchylona wzdłuż osi poziomej okrągła pomarańczowa tarcza z czarnym pierścieniem i białą obwódką, a pod nią biała strzała z czerwoną obwódką skierowana w dół pod kątem 45 stopni widoczna w dzień lub zielone światło ciągłe widoczne w nocy). Następny semafor kształtowy wskazuje sygnał Sr3.

migające pomarańczowe światłowygaszona komorawygaszona komorapodstawa tarczy ostrzegawczej

Świetlna tarcza ostrzegawcza Os4 — „semafor wskazuje sygnał zezwalający na jazdę z prędkością ograniczoną do 60 km/h lub 40 km/h” (jedno światło zielone migające na semaforze). Następny semafor wskazuje sygnał zezwalający na jazdę z prędkością ograniczoną do 60 km/h lub 40 km/h.

Świetlne tarcze ostrzegawcze przejazdowe
dwa światła pomarańczowe stałe na semaforze w linii poziomej

Tarcza ostrzegawcza przejazdowa Osp1 — „urządzenia sygnalizacyjne na przejeździe są niesprawne, jazda przez przejazd z prędkością ograniczoną do 20 km/h” (dwa światła pomarańczowe stałe na semaforze w linii poziomej). Rogatki na przejeździe kolejowym są niesprawnie. Nakazuje zwolnić do 20 km/h do minięcia przejazdu kolejowego.

dwa światła matowobiałe stałe na semaforze w linii pionowej

Tarcza ostrzegawcza przejazdowa Osp2 — „urządzenia sygnalizacyjne na przejeździe są sprawne, jazda przez przejazd z największą dozwoloną prędkością” (dwa światła matowobiałe stałe na semaforze w linii pionowej). Rogatki na przejeździe kolejowym są sprawnie. Zezwala na jazdę na najwyższą dozwoloną prędkością.

powrót do: sygnały na PKP

następna strona: wskaźniki