Przepisy kolejowe

sygnalizacja, znaki kolejowe, semafory

Symulator semafora

Klikając na komorach semafora ustaw pożądany sygnał i przeczytaj jego opis.

pierwsza komora druga komora trzecia komora czwarta komora piąta komora pas świetlny

Sygnał S1 — „stój” (jedno stałe czerwone światło na semaforze). Nakazuje zatrzymanie pociągu przed semaforem.

Zgodnie z przepisami, maszynista może minąć sygnał „stój”, gdy otrzymał pisemny rozkaz od dyżurnego ruchu, dostał taką instrukcje środkami łączności, gdy został podany sygnał zastępczy Sz. Jeżeli semafor jest sygnalizatorem SBL, maszynista po zatrzymaniu i podaniu sygnału Rp1 „baczność” (jeden długi sygnał) może kontynuować jazdę z prędkością nie większą niż 20 km/h, tak by móc zatrzymać skład w razie zauważenia niebezpieczeństwa. Jeżeli na semaforze SBL znajduje się znacznik W22 (kwadratowa czarna tablica ustawiona po przekątnej pionowo, a na niej biała litera „T” wykonana z materiałów odblaskowych; stosowany na wzniesieniach ponad 6‰, maszynista ciężkiego pociągu towarowego może minąć ten semafor bez zatrzymania.

Semafor świetlny z sygnałem S1 jest adekwatny do semafora kształtowego podającego sygnał Sr1.

powrót do: strony głównej